Forskere og unge vil nytænke kommunikation om coronavirus

Forskningsprojektet CoronaGoHome inviterer unge med helt ind i forskningsprocessen som centrale partnere på lige fod med forskerne. Fokus for projektet er mental sundhed under coronakrisen og nye former for formidling af forskningsbaseret viden.

Hvad udfordrer de unge under coronakrisen, og hvordan kan de bedst håndtere krisen i deres hverdag? Det vil forskere i samarbejde med de unge undersøge i projektet CoronaGoHome. 

Dataindsamling og fælles fortolkning af resultater

I april måned gik over 100 studerende i gang med at indsamle data via en app om deres daglige aktiviteter. De måler på, hvor de opholder sig fysisk, og hvor mange de er sammen med i løbet af en dag. Denne dataindsamling er den første aktivitet i CoronaGoHome-projektet. Herefter følger et refleksions- og læringsforløb frem til sommerferien, hvor de unge og forskere i projektet mødes til virtuelle workshops for at diskutere resultater og nye aktiviteter. For at understøtte dialogen bringes forskellige redskaber i spil – som f.eks. spil om corona, dagbøger, billeder og video, spørgeskemaundersøgeler og forskningsartikler og oplæg.

Ambitionen er at udvikle ny viden om, hvordan unge kan blive bedre klædt på til at håndtere nuværende og kommende epidemier. Samtidigt skal denne viden formidles på en måde, så den kan hjælpe andre unge. Det skal ske gennem et samarbejde om udvikling af animationer, podcast, spil og en udstilling på Science Museerne ved Aarhus Universitet.  

En del af et forskningsprojekt om forskningskommunikation

CoronaGoHome er en del af forskningsprojekt ”Data om dig og de andre”, der arbejder med en række emner inden for mental sundhed, teknologibrug og datadeling. Formålet er at udvikle en række kommunikationsprodukter i samarbejde med de unge, der formidler viden til andre unge om disse emner. Som en del af projektet skal der også forskes i forskellige formidlingsformater og samarbejdsmodeller mellem forskere og unge.  

Projektet er finansieret af Novo Nordisk fonden med 5.2 mio. kr. og forløber over en 3-årig periode fra 1. januar 2020 til 31. december 2022. 

Partnere i projektet: Institut for Folkesundhed (Aarhus Universitet) Forskningsenheden for Almen Praksis, ScienceAtHome (Institut for Fysik og Astronomi), Science Museerne (Aarhus Universitet) 

The Animation Workshop/VIA University College, Akademiet for Talentfulde Unge|Midt og Aarhus Kommune.

Kontakt

Professor Carsten Obel
Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed
Forskningsenhed for Mental Folkesundhed (Mindhood)
Mobil: 29 42 84 05
Mail: co@ph.au.dk