Blog

Unge afprøver nye formater til forskningskommunikation om mental sundhed

Engagementet var højt, da 170 unge brugte en hel dag i sommerferien på at mødes med forskere og diskutere mental sundhed og coronakrise. Tegninger, design thinking og computermodeller var nogle af de metoder, der blev bragt i spil for at sætte gang i dialog og udveksling af viden.

Læs mere
Unge bidrager til spil om corona-krisen og mental sundhed

Forskere bruger nyt corona-spil til at gå i dialog med unge om deres mentale sundhed under corona-nedlukningen. Spillet indgår som en del af et forskningsprojekt, hvor unge sammen med forskere og designere skal udvikle nye former for formidling om mental sundhed, data og teknologibrug.

Læs mere
Unge kunstnere illustrerer deres hverdag under coronakrisen

Der er fokus på både humor og alvor i en række nye illustrationer om coronakrisen tegnet af unge kunstnere fra The Animation Workshop/VIA University College.

Læs mere
Forskere og unge vil nytænke kommunikation om coronavirus

Hvad udfordrer de unge under coronakrisen, og hvordan kan de bedst håndtere krisen i deres hverdag? Det vil forskere i samarbejde med de unge undersøge i projektet CoronaGoHome.

Læs mere